Privacy

Overnameweb?

Overnameweb is een volstrekt onafhankelijk privé initiatief, zonder binding of financiële steun van enig accountantskantoor, adviesbureau, bedrijfsgroepering, financiële instelling, opleidingsinstituut, politieke partij of welke organisatie, overheid of vereniging ook.
Eventueel opgenomen publiciteit op haar website weerspiegelt geen standpunt van of binding met Overnameweb.
Overnameweb is een initiatief van de onderneming Sunbelt bvba met ondernemingsnummer BE 0870.536.792.

Alle briefwisseling kan verstuurd worden naar

Sunbelt bvba
Groot Hagelkruis 114 / 0102
B - 2180 Ekeren
Tel +32 485 75 53 15

of naar het e-mail adres info@overnameweb.be

Wat met mijn privacy?

Overnameweb respecteert de privacy van alle bezoekers.
Overnameweb bewaart gegevens van geregistreerde overnemers en overlaters zodat ze met elkaar in contact kunnen treden.
Van niet geregistreerde bezoekers worden geen gegevens bewaard.
De gegevens van professionele bemiddelaars worden bijgehouden met het oog op een verdere samenwerking.
Elke geregistreerde bezoeker kan steeds haar/zijn persoonlijke gegevens controleren, aanpassen of verwijderen.
Gegevens van geregistreerde bezoekers worden nooit aan derden meegedeeld.